Калі ласка, увядзіце тэкст
(напрыклад, пад вечар падзьмуў бы паўночна-заходні вецер)

Фармат сінтэзатара маўлення па тэксце [Text-to-Speech Synthesizer]
Кірылічная транскрыпцыя [Book]
Міжнародны фанетычны алфавіт (МФА) [Official website, Wikipedia]
Спрошчаны міжнародны фанетычны алфавіт [Book]
Пашыраны фанетычны алфавіт метадаў ацэнкі маўлення (X-SAMPA) [Ref, Ref, Wiki]
Фармат Універсітэта Карнэгі-Мелан (CMU) [Ref, Wiki]
Аўтаматычна аб’ядноўваць службовыя і самастойныя часціны мовы ў адно фанетычнае слова
Узяць словы ў квадратныя дужкі, апроч фармата сінтэзатара маўлення па тэксце
Раздзяліць гукі коскамі
Паказаць інтанацыйныя пазнакі
Больш падрабязна пра карэктнае адлюстраванне сімвалаў Міжнароднага фанетычнага алфавіту глядзіце тут.
Сістэма абазначэнняў фанем беларускай мовы: тут.
Сістэма абазначэнняў фанем рускай мовы: тут.